Het belang van sociaal democratische politieke invloed en controle op het beleid van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Geen categorie 24 maart 2015 | 0 Comments

In de omgeving waar ik vandaan kom wordt de “waarom” vraag ook als iets typisch protestants gezien.
Geloof het nou maar!
Het hielp en helpt vaak, maar toch is het stellen van die vraag ook de basis van verheffing gebleken.
Waarom hebben ook arbeiders bij Pickwick een koffiepauze?
Waarom moet je, om Windows af te sluiten, op een start knop klikken?
Waarom steriliseren ze naalden om euthanasie te plegen?
Waarom wordt welvaart niet eerlijk tussen mensen verdeeld?
Waarom kunnen we niet een hoger niveau van bestaanszekerheid aan mensen garanderen?
Waarom kunnen die arbeidsvoorwaarden niet eerlijker?

En dan kom je in de wereld van het water.
Water veiligheid, water zuivering, water recreatie etc.
Een wereld van technische zaken als gemalen, zand cyclonen en verontreiniging met hormonen.
Een wereld ook van muskusratten, invloed van boeren, vis trappen en debieten.
“Je levert je water op in een kwaliteit zoveel mogelijk gelijk aan die van het ontvangende water”
“Daar zijn de voorwaarden in de vergunning op gebaseerd en die worden periodiek getoetst”
Geloof het nou maar.

En dan is er op eens die vraag van één van onze kandidaten op de PvdA lijst:
Waarom heeft het HDSR de afvalverwerking uitbesteed? Wordt daardoor de beleidsruimte om de doelstelling uit ons PvdA verkiezingsprogramma om grondstofwinning uit afval te optimaliseren niet beperkt? En hoe zit het met giftige stoffen (uit bijv. XTC productie) en hormonen (uit bijv. medicijnen) die in het oppervlakte water geloosd worden omdat er in de vergunning geen beperking aan wordt gesteld? Is dat bouwen van woningen in gebied met een verhoogd risico op overstroming niet ongewenst? Kunnen we met een beetje extra niet ook tegelijkertijd de recreatie functie versterken en werk met werk maken?
Deze en soortgelijke vragen tonen de noodzaak aan van politieke invloed op en democratische controle van ook het werk van Water – en Hoogheemraadschappen.
Geloven is prima, maar niet anders dan op basis van overtuiging op argumenten. Proactief invloed uitoefenen om je doelstellingen te realiseren en het controleren van uitgevoerd beleid zijn van wezenlijk belang. Dit in samenwerking met anderen. Op basis van ervaringen uit de afgelopen vier jaar en verwachtingen voor de komende periode zijn wij van mening dat dat onze doelen specifiek voor HDSR het beste in samenwerking met de Partij voor de Dieren (PvdD) gerealiseerd kunnen worden. De PvdA is daarom met de PvdD een lijstverbinding aangegaan.
In de korte periode dat ik nu met onze PvdA kandidaten voor de HDSR-lijst op trek, heb ik er alle vertrouwen in gekregen dat zij, wanneer zij worden gekozen, met alle energie die in hen is zullen werken aan het realiseren van ons verkiezingsprogramma. Daartoe zullen zij steeds de juiste “waarom” vragen blijven stellen en oplossingen blijven aandragen.
Geloof het nou maar en help ons door op de PvdA te stemmen op 18 maart as. Zowel voor Provinciale Staten als voor het Hoogheemraadschap of Waterschap.
Gert Mulder
Secretaris PvdA bestuur gewest Utrecht
fractievolger in het bestuur voor HDSR

Tagged in , , ,

Leave a Reply