Gemeentelijke bezuinigingen; speel er tijdig op in!

Politiek uit de gemeente Utrecht 25 februari 2010 | 0 Comments

De gemeente Utrecht gaat, net als andere gemeenten, in de komende raadsperiode geconfronteerd worden met een forse doelstelling wat betreft bezuinigen. Kandidaat nr. 12 van de PvdA lijst, Gert Mulder, pleit er voor, in het belang van behoud van kwaliteit van het gemeentelijk ambtenaren apparaat in Utrecht, hier zo proactief als mogelijk is mee om te springen. Een oplossing is om nu al contacten te leggen met omringende gemeenten en hen tegen vergoeding de kennis en werkkracht van onze ambtenaren te laten gebruiken. Zij hoeven dan niet elke specialisatie zelf in huis te hebben. Laten we ook oplossingen zoeken binnen de structuur van het bestuurlijk- en ambtelijk apparaat. Ik wil mij inzetten om in samenwerking met gemeenten als Amersfoort en Nieuwegein te onderzoeken of besparingen gevonden kunnen worden in het overnemen door de gemeenten van provinciale verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Zodra zicht is op een verantwoorde transitie kunnen de bestuurlijke en ambtelijke taken van de provincie worden geminimaliseerd.

Leave a Reply