Mijn persoonlijk profiel

Mijn profiel 17 februari 2010 | Reacties uitgeschakeld

Gemeenteraad Utrecht
Plaats 12 op de kandidatenlijst van de PvdA voor gemeenteraad verkiezing van maart 2010

Mijn naam is Gert Mulder. Ik ben 53 jaar.
Ik woon samen met mijn vrouw in het oostelijk deel van de binnenstad. Hoewel we niet altijd in Utrecht hebben gewoond, vormt deze stad toch een soort thuisbasis in ons leven. We hebben in Utrecht gestudeerd, onze dochter is er geboren.
Wij hebben vier kinderen, waarvan twee van ons zelf.
Ze zijn allen tussen de twintig en dertig jaar en zelfstandig. Zo rond de verkiezingen in maart 2010 hopen we opa en oma te worden.

Mijn hele volwassen leven ben ik lid van de PvdA. Ik ben niet eerder direct politiek actief geweest. Ik heb veel tijd en concentratie in mijn werk gestopt. Door de afdelingen structuur is de partij voor mij ook niet altijd gemakkelijk toegankelijk geweest. Ook mijn werk in het buitenland en verhuizingen maakten het niet gemakkelijker. Nu zit ik meer stabiel in Utrecht en trof ik een gemotiveerde afdeling van de PvdA met heerlijk open mensen. Het team van PvdA kandidaten voor deze verkiezingen is zeer gevarieerd van samenstelling. Iedere Utrechter kan zich vertegenwoordigd weten!

Het openbaar bestuur i geen onbekende bezigheid in mijn familie. Mijn opa was burgemeester en lid van Gedeputeerde Staten, en meerdere ooms zaten in Gemeenteraden. Ik kom uit een Katholieke familie met eigenlijk uitsluitend CDA stemmers. Ik zelf ben Rooms Katholiek. Ik heb een echt “linkse” overtuiging en combineer een ideologische basis met een praktische insteek. Solidariteit tussen mensen is voor mij een leidende waarde in combinatie met respect voor natuur en milieu. “En overigens ben ik van mening dat er een einde dient te komen aan de bio-industrie”.

Ik werk sinds begin jaren tachtig in de financiële en vastgoed sector voor meerdere werkgevers. Oa ING Vastgoed, Woningcorporatie De Key uit Amsterdam en nu de Rabo Vastgoed Groep.
Voor ING heb ik oa een zestal jaren in China en Zuid Oost Azië gewerkt. Dit betrof vooral de ontwikkeling van woningen. Bij de woningcorporatie was ik verantwoordelijk voor wijk gerichte renovatieprojecten en gebiedsontwikkeling. Nu ben ik als opdrachtgever verantwoordelijk voor de realisatie van diverse nieuwe Rabobank kantoren, verspreid over Nederland. In Utrecht ben ik recentelijk betrokken geweest bij het studentenwoningen complex City Campus Max aan de Europalaan. Heel specifiek heb ik de invoering van de Koopgarant financiering voor kopers van de 260 koop studio’s mogelijk gemaakt. Verder heb ik een business concept gemaakt voor woon-zorg complexen. Ik denk dat het nuttig kan zijn voor mijn werk in de Raad dat ik werk voor één van de grootste werkgevers in de stad (Rabobank).

Waarom nu de politiek in?
- Utrecht als kansrijke stad, ik wil me inzetten om die kansen te benutten,
- alle hens aan dek voor het bieden van een tegenwicht aan de opkomst van
populistisch rechts en
- Ik wil mijn levens- en werkervaring inzetten om iets te betekenen voor mensen in mijn wijk en in mijn stad.

Wat kun je van mij verwachten als lid van de PvdA fractie in de Utrechtse Gemeenteraad?
• Ik wil mijn ervaring inzetten voor het houden van toezicht op de aspecten Tijd, Geld en Kwaliteit bij grote projecten in Utrecht als het Centrum project en Leidsche Rijn.
• Ik wil mij inzetten voor het wonen van specifieke doelgroepen zoals ouderen en studenten.
• Ik wil mij inzetten voor een locale overheid en een locale PvdA als betrouwbare en loyale partner. Ook als de ander een “gewone burger” is. Weten wat je aan elkaar hebt, benaderbaar en effectief.
• Ik wil mij inzetten voor een profiel van Utrecht als duurzame stad
• Ik wil mij inzetten voor Utrecht als een bereikbare stad (vertramming, westelijke invalsweg)
• Ik wil mij inzetten voor de belangen van ouderen (welzijn en huisvesting)
• Ik wil mij inzetten voor het duurzaam herontwikkelen van bestaande kantoor locaties in plaats van het bijbouwen van nieuwe kantoren.
• Ik wil mij inzetten voor het interesseren van beleggers in ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen van Utrecht.
• Ik wil mij inzetten voor het optimaal bevorderen van de kennis economie van Utrecht
Bijvoorbeeld het bevorderen van spin-off ondernemingen vanuit de faculteiten.

• Ik wil mij inzetten voor internationale contacten van Utrecht oa. die van de Universiteit.
• Er gaan bezuinigingen komen. Laten we ook oplossingen zoeken binnen de structuur van het bestuurlijk- en ambtelijk apparaat. Ik wil mij inzetten om in samenwerking met gemeenten als Amersfoort en Nieuwegein te onderzoeken of besparingen gevonden kunnen worden in het overnemen door de gemeenten van provinciale verantwoordelijkheden.

Kun je je vinden in het gedachtegoed van de PvdA? Woon je ook in die steeds duurzamer wordende stad waarbinnen ook jij mee telt?

Kies dan in maart 2010 op één van die meer dan twintig kanjers op de PvdA kandidatenlijst.

Spreekt bovenstaand profiel je specifiek aan? Stem dan op vooral op mij, Gert Mulder! Je vindt me op plaats 12 van de PvdA lijst.

Solidair!… ook met de belangen van de ondernemende sociaal democraten en ouderen.

Contact:

e-mail: ggj.mulder@gmail.com

Comments are closed.