Initiatief herbestemming Wolvenplein gevangenis te Utrecht

Politiek uit de gemeente Utrecht 7 mei 2014 | 0 Comments

Verslag presentatie initiatief herbestemming Wolvenplein Gevangenis, Cultuurhôtel, Utrecht

Datum: 3 mei 2014 Plaats: Centraal Museum

Wie: Stichting Muzum (Felix Visser, Arie Douze, Philip Freriks, Jaap Roëll) Stay Okay (Marijke Schreiner)en Architect Hans Sluijmer Edwin Jacobs, dir Centraal Museum Utrecht is betrokken.

De initiatiefnemers zijn de mannen van Stichting Muzum, die een kapitaalkrachtige partner hebben gezocht en gevonden in Stay Okay.

Doelgroep van Stay Okay is Jong van Hart, Internationaal (met 40 landen samenwerking in Hosteling International) “eigen handdoek, zelf bed opmaken”. Duurzaamheid is van belang. Verwachting voor Wolvenplein: ca 300 mensen per dag. Pand (240 bedden) is aan de krappe kant voor rendabele exploitatie.

Stichting Muzum, expositieruimte Stichtse kunstenaars, muziek, ateliers, rondleidingen, cursussen, verkoop van kunst. Ca 1.100 m2.

Verder ca 800 m2 restaurant – partner wordt gezocht. Relatief groot restaurant, ook voor partijen.
Verder ca 1260 m2 wonen er werken (voorgebouwen met bijv. long stay voor universiteit gasten en onderzoeken).
Verder 3.800 m2 binnenterrein met moestuin-achtige invulling. Doorzichten en omloop naar de singel. Looppad aan buitenzijde muur rond de wal. Voorterrein open en groen en zeer autoluw.

Er zijn globale ontwerptekeningen gemaakt door de architect. Hieruit spreekt respect voor het historische karakter van het pand.

Doel gereed: mei 2016

Onderdeel van het plan is dat bezoekers parkeren in de Grift garage en dat er een door de Gemeente gefinancierde LOOPbrug komt over de singel (min of meer conform eerder plan voor brug, maar nu alleen loopbrug).

Proces: Vastgoedpoot Stay Okay zoekt contact met Domeinen (RVOB?) over aankoop. Na aankoop gaan zij verhuren, oa aan hotelpoot Stay Okay, St Muzum etc. De Gemeente is op dit moment beperkt betrokken. De banden worden aangehaald (nieuw college). Doel is coöperatief samenwerken.

Mijn indruk:
Vanuit de buurtbewoners is al geruime tijd terug het initiatief Stadsdorp Wolvenburg opgezet. Hier zijn inmiddels vele kleinschalige initiatieven in een conceptfase gebundeld (oa coöperatieve exploitatie). De buurtbewoners zien dit initiatief van een cultuurhotel graag als onderdeel van hun initiatief. De Cultuur Hotel mensen (Muzum) presenteren zich als een stel Utrechtse Bobo’s die dit wel even zullen regelen. Buurtinitiatieven kunnen er, indien passend, in worden opgenomen. Hier lijkt een potentieel conflict met de buurt in besloten.

Op zich lijkt het een goed plan met voor Utrecht een aantrekkelijke herbestemming van het pand. Goed om het verder te onderzoeken. De plannen van de Stichting Muzum zijn nog wel erg vaag. Zij hebben ook naar de Neude flat gekeken en zeggen hier niets meer van de Gemeente op te hebben gehoord.

De bewoners lijken het plan ook de moeite waard te vinden om nader te onderzoeken. Er is wat aarzeling door vermoedens van overlast. Hierbij speelt de brug een rol (eerder door de buurt afgestemd, maar wellicht nu toch acceptabel omdat autoverkeer uit de buurt weg blijft). Verder spelen vermoedens van overlast een rol door zowel het restaurant als door de bevoorrading van het geheel.
De buurt wil graag een rol bij het invullen van het moestuin concept op het binnenterrein en het inpassen van andere initiatieven als aangemeld in het kader van Stadsdorp Wolvenburg . De buurt wil graag nauw betrokken blijven!! Zij willen dit plan onderdeel maken van hun inventarisatie van initiatieven. Muzum wekt de indruk haar eigen weg te willen gaan. Ze zeggen de betrokkenheid van de buurt belangrijk te vinden, maar in doen en laten lijken ze vooral door te willen stomen.

Voor de Gemeente is vooral de realisatie en financiering van de brug van belang. Het moet een echte beperking als loopbrug krijgen. Verder spelen alle vergunningen natuurlijk een rol, waaronder die voor het grote restaurant (bijv. sluitingstijd afspreken en handhaven). Wanneer de Gemeente de bevoorrading conditioneert door dit enkel dmv elektrische boten toe te staan, lijkt een ook verder goede samenwerking met de buurt mogelijk.

Verslag Gert Mulder, buurtbewoner en betrokkene PvdA fractie in Utrecht

Zowel ten behoeve van bewoners Wolvenhof als fractie PvdA Utrecht alsook initiatiefnemers Stadsdorp Wolvenplein

Zie ook: www.wolvenburgutrecht.nl en www.stayokay.com
Email: wolvenburg@gmail.com , cultuurhotel@gmail.com , pvda@utrecht.nl

Tagged in , , , ,

Leave a Reply