Reactie ENECO, vervolg 1: stadsverwarming en warmtewet

Eneco 28 februari 2014 | 0 Comments

ENECO blijkt gevoelig voor meldingen via Twitter. Binnen 24-uur na mijn eerste tweet heb ik een reactie en nog twee dagen later heb Alex Kaat, Public Affairs van ENECO op de koffie.

Hieronder de gedetailleerde reactie van ENECO. Nog zonder commentaar van mijn kant. Die reactie geef ik in een vervolg blog.

Reactie ENECO (februari 2014)
“Belangrijke om te weten is dat na de invoering van de warmewet per 1 januari de totale kosten die een Utrechtse klant aan stadverwarming kwijt is, lager zijn geworden . Het antwoord op de vraag, waarom het tarief voor de warmte afleverset is gestegen, is als volgt:

Dat het bedrag onder de post ‘Warmte afleverset CW4 (warmtewisselaar)’ is gestegen, komt doordat een deel van de kosten voor de afleverset zijn verschoven van de post ‘Vastrecht’ naar de post ‘Warmte afleverset CW4 (warmtewisselaar)’. Dit kunt u zien doordat het bedrag onder de post ‘afleverset’ hoger is geworden en het bedrag onder de post ‘vastrecht’ lager.

Hieronder de opbouw van het tarief voor de warmteset. Vroeger waren de kosten voor warmte gerelateerd aan de vergelijking met gas. Nu dus met de warmtewet is er een tarief gebaseerd op werkelijke kosten. De tarieven voor de huur afleverset waren er vroeger, maar daar zijn met de wet posten bijgekomen. Wat ons betreft toetst de ACM deze kosten (wettelijk gereguleerd, danwel binnen de eigen bevoegdheid die de ACM op alle sectoren geeft).

Kostenopbouw afleverset Eneco incl BTW in Euro
Onderhouds kosten jaarlijks € 27,43
Montage + in bedrijf nemen € 15,45
Werkvoorbereiding en toezicht € 6,86
Inkoopkosten, opslagkosten en logistiek € 19,04
Aanschaf waarde aflever set € 101,83
Totaal incl BTW € 170,61

Voor alle tapwaterklassen (CW3, CW4 en CW5) is de prijs hetzelfde.
CW3 = 6 liter warm water per minuut, CW4 = 8 liter warm water per minuut en CW5 = 10 liter warm water per minuut
Voor 1-1-2014 waren de prijzen:
Set CW 3 € 95,41
Set CW 4 € 102,49
Set CW 5 € 121,56

Dan zijn er nog een paar specifieke punten:

1. Draait stadsverwarming in Utrecht nu op restwarmte? Nee, zegt ENECO. Stadswarmte wordt in Utrecht opgewekt door NUON centrales. Deze draaien met verlies. In 2015 wordt gestart met een biomassa centrale in Lage Weide. Deze is in 2017 klaar en gaat dan de basisproductie voor stadsverwarming in Utrecht verzorgen.

2. Eneco kent in Utrecht woningen waarvan de eigendom van de warmte afleverset bij de particuliere eigenaar van de woning zit. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht voor de afleverset, ook niet voor de kosten die volgens ENECO uit het vastrecht afkomstig zijn. Is er sprake van een warmte afleverset die eigendom is van een woningcorporatie, dan wordt een klein bedrag voor de, naar zeggen van ENECO) overgekomen vastrecht kosten in rekening gebracht (ca. 25 euro per jaar).

3. In enkele situaties komen voor particulieren de kosten op basis van de Warmtewet hoger uit dan daarvoor. Dit is vooral zo, wanneer er naast stadsverwarming toch ook nog een gasaansluiting in de woning is. ENECO doet er in die situaties wat aan om de kosten terug te brengen.

4. Tenslotte is er een substantiële wijziging voor die flatgebouwen en appartementencomplexen (woningcorporaties en VVEén) waar een centrale warmteafleveringsset aanwezig is (blokverwarming). ENECO was voor de warmtewet energieleverancier van de individuele woning. Met de warmtewet wordt nu de woningcorporatie cq VVE de warmteleverancier voor de individuele woning. Dit heeft administratieve en incasso consequenties. ENECO biedt in dit geval aan om netwerkbeheer en facturering over te nemen van de woningcorporatie cq VVE, maar tegen een vergoeding (ca 20 euro per jaar per individuele woning). Punt blijft dat ingeval van wanbetaling door één of enkele van de bewoners in een complex de overige bewoners daarvoor opdraaien. Voor ENECO betreft dit ca. 200 gebouwen / 9.000 huishoudens. Eneco noemt deze situatie zelf “discussiepunt”. ”

Mijn reactie op deze beantwoording van ENECO volgt in een vervolg blog.

Tagged in , , ,

Leave a Reply