Actie tegen ENECO, 100% verhoging huur warmtewisselaar stadsverwarming

Eneco 7 februari 2014 | 0 Comments

ENECO, monopolist voor afnemers stadsverwarming in Utrecht, verhoogd eenzijdig de huur van de warmtewisselaar met bijna 100%

De huur van de warmtewisselaar was al te hoog voor dit relatief simpele apparaat en dan nu een verhoging met bijna 100%, éénzijdig en zonder dat de klant een alternatief heeft. Dit is bizar!

De warmtewet heeft ENECO gedwongen de tarieven voor vastrecht en verbruik omlaag te brengen. Daar heeft ENECO ons dus al jarenlang bestolen. Nu proberen ze langs een, mogelijk niet door de warmtewet gecontroleerde route, deze diefstal te continueren. Tijd voor actie, inderdaad!

Op 28 januari 2014 kreeg ik brief van ENECO met de nieuwe tarieven per 1 januari 2014.
(Lekker op tijd)
De nieuwe tarieven staan gespecificeerd op de achterzijde van de brief.
Voor de oude tarieven wordt verwezen naar de website (postcodetool). Wanneer je dat doet kom je in een doolhof. Dus de afrekening van 2013 erbij gepakt. Was het niet mogelijk voor ENECO de oude tarieven in de brief er meteen naast te zetten. ENECO heeft geen belang bij transparantie.

Conclusie: Vastrecht 73 euro per jaar goedkoper
Verbruik 0,80 euro per GJ goedkoper
Voor mij een jaarlijkse besparing van 85 euro per jaar als gevolg van de bescherming door de warmtewet
Huur warmte afleverset = warmtewisselaar 80 euro duurder per jaar
Per saldo 5 euro per jaar goedkoper

Dus bellen met ENECO. De teller van de telefoon start wanneer ik in de wachtstand sta. Daarna een dame met gedurende een kwartier geen nieuwe informatie. Op mijn specifieke vraag wat de verhoging van de huur van de warmtewisselaar veroorzaakt wordt gereageerd dat dat is om de inkomsten van ENECO constant te houden. Ik geef aan een klacht in te willen dienen omdat ik het daarmee niet eens ben. Dat moet schriftelijk of via het klachtenformulier op de website. Vervolgens geeft zij aan te willen informeren of het ook direct via de telefoon kan. Lange tijd stilte. Zij meldt nog even dat het nog even duurt. Tien minuten later wordt zonder verdere aankondiging de verbinding verbroken. Drie kwartier telefoonkosten verder zonder resultaat.

Vervolgens het klachtenformulier op de website geprobeerd. Ik kom niet verder dan de eerste pagina.

Vervolgens het klachtenformulier van de geschillencommissie gedownload. Eerst maar schriftelijk de klacht bij ENECO indienen. In dat stadium ben ik nu (5 februari 2014) met hoge bloeddruk van boosheid.

Vandaag 7 februari 2014 eerst maar eens wat hierover getwitterd. Uit de reacties blijkt dat vele Utrechters dezelfde reactie hebben dan de mijne.

Kijken of we de krachten tegen ENECO kunnen bundelen.

Wil zich een advocaat melden die deze actie wil begeleiden?

Wordt vervolgd. Volg mij ook op twitter: @GgjMulder

Wil ENECO wellicht reageren?

Tagged in , , , ,

Leave a Reply