Kandidatenlijst verkiezing Gemeenteraad 2014

Politiek uit de gemeente Utrecht 28 november 2013 | 0 Comments

Ik ben Gert Mulder. Ik ben vanaf afgelopen 26 september raadslid. Woordvoerder Economie, Internationale Zaken, Regio Zaken en Verkeer.
Wat ik u ga zeggen is van belang.

Drie punten:
1. Aandacht voor kwalitatief goede werkgelegenheid
2. Aandacht voor de positie van de Utrechtse oudere
3. Aandacht voor het ambacht van raadslid

Punt 1. Voor de komende periode zie ik een geweldige kans voor de PvdA om via economische stimulering een forse vergroting van het aantal banen te realiseren. Utrecht heeft een achterstand opgelopen als vestigingsplaats voor grotere bedrijven en instellingen van buiten de regio. Deze achterstand moet urgent worden ingelopen. Vooral om werkgelegenheid te realiseren. Ook voor mensen uit het klantenbestand van Werk en Inkomen. En ook om voortgang te boeken bij het verder vergroenen van de economie.

Als ik het heb over banen dan bedoel ik echte banen. Banen met een fatsoenlijke zekerheid om je leven op te kunnen bouwen. Pas op voor koppelbazen onder de werkbemiddeling buro’s! Ik hoor te vaak ontroerend a-sociale verhalen van ZZP-ers in de werkbemiddeling met een te beperkt ander belang dan dat van hun zelf. Het werkgever service punt moet weer een echt werknemer service punt worden. Natuurlijk moet je daarvoor weten wat voor werkgevers van belang is en moet er sprake zijn van een goede aansluiting van het onderwijs op wat werkgevers vragen. Maar het belang van de werknemer moet centraal staan. Daar moet deze ook op kunnen vertrouwen.

Punt 2. Aandacht voor de Utrechtse oudere. Te vaak wordt deze doelgroep gestigmatiseerd tot rijken die meer zelfredzaam moeten worden. De jeugd roept dat ouderen enkel claimen waar ze recht op menen te hebben zonder dat ze kijken naar wat ze echt nodig hebben.
Feit is dat een grote groep ouderen in een lichamelijk en financieel kwetsbare positie zit. De verzorgingsstaat mag dan zijn afgeschaft, maar ik kom op voor de VERZORGINGSSTAD Utrecht. Tijdens mijn campagne ga ik de verzorgingstehuizen langs om te horen hoe wij ouderen meer zekerheid kunnen bieden.

Punt 3. Raadswerk is ook een gecompliceerd ambacht om je toezichthoudende rol op het college waar te kunnen maken. Je moet een betrouwbaar en verbindend element zijn voor de bevolking van de stad. Veel lees- en denkwerk is nodig en ook enige levens- en werkervaring is gewenst.

Ik wil mij daarvoor inzetten.
Dit kan op plaats 14. Het is mij een eer.

Dank voor jullie aandacht.

Tagged in , , ,

Leave a Reply