waarschijnlijk toch nog raadslid in deze raadsperiode!

Politiek uit de gemeente Utrecht 29 augustus 2013 | Reacties uitgeschakeld

Ter introductie van mijzelf en mijn ambitie als raadslid, het volgende:

Ik ben 57 jaar. Samen met mijn vrouw Didi woon ik in het oostelijk deel van de binnenstad. Onze twee kinderen zijn uitgevlogen en inmiddels zijn wij opa en oma van drie kleinkinderen. Ik heb in Utrecht gestudeerd, heb hier mijn vrouw leren kennen en na omzwervingen wonen wij nu weer sinds 2006 in de stad.

Na een periode van werken in Azië heb ik in het management van een Amsterdamse woningcorporatie gewerkt. Ik was daar verantwoordelijk voor stedelijke vernieuwing. Tot afgelopen maart werkte ik voor Rabo Vastgoedgroep en was ik als procesmanager verantwoordelijk voor de realisatie van nieuwbouw van Financiële Adviescentra voor lokale Rabobanken. Door de economische omstandigheden is deze activiteit vrijwel tot stilstand gekomen.

Mijn hele volwassen leven ben ik lid van de PvdA. De opkomst van de PVV was voor mij in 2009 een urgente aanleiding om zelf ook actief te worden en mij kandidaat te stellen als raadslid bij de verkiezingen van 2010. Natuurlijk voor de PvdA.

Tussen opvolgend raadslid en raadslid zit steeds maar één telefoontje. Wanneer je dat het minst verwacht dan is het er plots. Jammer dat de gezondheidsproblemen van Gerry Nalis daar aanleiding voor zijn. Ik wens haar een voorspoedig herstel.

Ik heb er zin in. Het geeft mij de kans om in de resterende raadsperiode nog een persoonlijk stempel te drukken op enkele kernthema’s van de PvdA Utrecht.
Allereerst betreft het dan WERKGELEGENHEID. Weten wat werkgevers vragen is daarbij van belang. De PvdA vindt het belangrijk om Utrecht economisch aantrekkelijk te houden. Werken aan een goed ondernemingsklimaat en afstemming met onderwijs. Utrecht, een stad die werkt!
Verder wil ik mij inzetten voor de POSITIE VAN OUDEREN in de stad. Een inclusieve samenleving zorgt er voor dat ook zij lichamelijk en geestelijk mee kunnen in de dynamiek van de stad. Utrecht, stad van de menselijke maat!
We hebben een prachtige UNIVERSITEIT die ook op wereldniveau onderscheidend is. Over en weer kunnen stad en universiteit elkaar nog versterken.
WINKELS maken een lastige periode door. Ondernemingszin zal hier oplossingen moeten brengen. Het Winkelhart van Nederland klopt in deze stad. De kwaliteit van de openbare ruimte en de aantrekkelijkheid voor kinderen spelen daarbij een rol.
Het bevorderen van DUURZAAMHEID en het beschermen van burgers tegen aantasting van basis eisen voor LUCHTKWALITEIT liggen mij na aan het hart.
We wonen in een prachtige stad, die er dankzij degelijk bestuur ook FINANCIEEL relatief goed voor staat. Ik ben er trots op dat de PvdA al geruime tijd onderdeel uit maakt van dat bestuur.
Ik hoop dat tijd en vlijt mij een door vriend en vijand gerespecteerd raadslid zullen maken. In dienst van de bewoners van de stad.

Gert Mulder

Tagged in ,

Comments are closed.