Even zoeken!

Politiek landelijk 3 december 2010 | 0 Comments

Even zoeken,
Intro:  Mijn persoonlijke reden om actief te worden in de politiek is de opkomst van “Wilders” en zijn PVV. Vooral toen midden 2009 voor mij zichtbaar werd dat deze beweging potentieel in de komende jaren een machtsfactor van belang kon worden, voelde ik dat ik daar zelf ook iets tegen moest doen. Mijn hele volwassen leven heb ik mij bij geen andere politieke partij meer betrokken gevoeld dan bij de PvdA en ben ik lid van deze partij geweest. Wat verklaart het onrustige gevoel, met gevoel van urgentie, dat mij tot actie noopte? Wat veroorzaakt bij mij de verbazing en onrust dat grote groepen Nederlanders het gedoogkabinet Rutte de kans wil geven om de bezem te halen door “linkse hobby’s”? Waardoor constateer ik bij mijzelf een zekere mate van opluchting wanneer op een koude zaterdag in November het hele Utrechtse Neude vol blijkt te staan voor een “schreeuw om cultuur”? Heeft het iets te maken met Hirsch Ballin’s oproep “Doe dit Nederland niet aan”?
Is de communis opinio in het land waarin ik ben geboren opeens dat grote groepen mensen, landgenoten, voortkomend uit relatief recent geïmmigreerden, moeten worden afgewezen? Wil men niet weten dat de identiteit van ons land mede wordt bepaald door grote groepen mensen die ooit hierheen geïmmigreerd zijn? Waarom laten minderheidsgroepen die in hun vrijheid beperkt worden zo weinig van zich horen?
Gevoelsmatig schuilt voor mij het gevaar van de opkomst van Wilders in de door deze beweging gevoerde propaganda. Propaganda waardoor niet alleen proteststemmers, maar ook belangrijke delen van conservatief liberalen en pluche koesterende Christen democraten inmiddels in gijzeling worden gehouden.
Ik wil je meenemen in mijn “even zoeken” of ik mijn gevoel wat kan onderbouwen of al snel tot de conclusie moet komen dat ik de omstandigheden toch meer moet relativeren.
Eerst maar eens kijken naar wat feiten.

Wat is propaganda? Wat zegt “van Dale” er van?
De letterlijke betekenis vanuit het Latijn is: dat wat voortgeplant moet worden. Het stamt van de in 1622 door Georgius XV gevestigde commissie van kardinalen “Congregatio de propagande fide” (congregatie voor de verbreiding van het geloof). Het betreft met name een activiteit van een organisatie, om aanhangers te winnen voor zekere principes. Van propaganda spreekt men vooral wanneer in het gepropageerde een ideëel element aanwezig is of veronderstelt wordt aanwezig te zijn. Anders spreekt men van reclame. De historicus Huizinga omschreef propaganda als “de kunst om een ander te laten geloven wat je zelf niet gelooft”. Je kunt propaganda voor iets maken en je kunt propaganda voeren. Een propagandamachine is het geheel aan propagandistische activiteiten. Een propagandaoorlog zijn zeer intensieve propaganda-activiteiten. Je kunt ook een propagandaoorlog ontketenen. Tenslotte heb je nog “propageren”, wat in feite “propaganda maken voor” betekent.

Is de machtsbasis van Wilders adepten gebaseerd op propaganda? Wat is het ideële element dat in de argumentatie aanwezig is of veronderstelt wordt aanwezig te zijn. Dan moet ik dus naar de website van de PVV. Het voorwoord bij het verkiezingsprogramma geeft de volgende insteek:
De PVV mag wat ouderwets gevonden worden. Men zoekt aansluiting bij het onafhankelijkheidsstreven van de Hollanders in de tachtigjarige oorlog tegen Spanje. Men ervaart de Islamisering, de welig tierende criminaliteit en de Europese superstaat als voornaamste bedreigingen.
Als schuldige aan de ontstane situatie wordt de losgeslagen linkse elite genoemd.
Elites doen dingen waar gewone mensen niet beter van worden. Henk en Ingrid betalen voor Ali en Fatima. De PVV kiest voor mensen die het niet cadeau krijgen, daarmee suggererend dat de linkse elite mensen die het niet cadeau krijgen in de kou laat staan.
Dan is er een oproep tot strijd tegen de linkse elite, de linkse kliek.
Eigenlijk wordt een parallel gepresenteerd tussen de onafhankelijkheidsstrijd van de PVV ten opzichte van de linkse elite en die van de Zeven Provinciën ten opzichte van Spanje in de tachtigjarige oorlog.
De PVV zet zich in voor de emancipatie van vrouwen en homo’s en verder voor Joods, Christelijke, Humanistische idealen. Via referenda wil zij de sprankelende democratie laten zien.
Tot zover het voorwoord van het verkiezingsprogramma van de PVV.
En dan wordt het mij duidelijk! Wanneer ik mij gevoelsmatig gedwongen voel actie te ondernemen tegen het gedachtegoed van de PVV, komt dat omdat ik mij aangevallen voel. De PVV is haar strijd begonnen en de effecten zijn inmiddels op individueel niveau merkbaar.
De PVV rekent mij tot onderdeel van de linkse elite. Waarschijnlijk terecht vanuit haar visie, maar zo had ik me het eigenlijk nog niet gerealiseerd.
Niks niet relativeren dus. Dit is om het echie.

Het is guur weer buiten. Toch de moeite waard om even gestructureerd te zoeken.

Tagged in , , ,

Leave a Reply