Waren wij fout?

Politiek landelijk 18 oktober 2010 | 0 Comments

“We were wrong.” zei Ed Milibrand tijdens een recent congres van de Labour party. Is dit een terechte zelfreflectie die ook progressief Nederland zou passen bij de beoordeling van het krampachtig vasthouden aan de multiculturele samenleving tot ruim na de aanslagen van 11 september 2001.
Eerder vandaag sprak ook Angela Merkel zich uit in een toespraak tot haar CDU jongeren organisatie. De gedachte dat we multi-culti naast en met elkaar kunnen leven noemt zij “absolut gescheitert”. Het failliet van de inclusieve samenleving?
Gedurende decennia is de immigratie van niet-westerse allochtonen veel groter geweest dan de absorptiecapaciteit van het sociaal economisch weefsel in de Nederlandse steden (Derk Jan Eppink, VVD). Kan de goedbedoelde strategie van de PvdA om koers te zetten naar een inclusieve samenleving in de praktijk hebben geleid tot het massaal rechtsaf slaan van het autochtone electoraat? Kan de leiding van de PvdA terecht worden verweten dat vanuit de doelstelling van een gecontinueerde emancipatie onbedoeld een strategie is uitgezet van: arbeiders eruit, allochtonen erin? Heeft Hans Hillen gelijk met zijn constatering, al jaren terug, dat de PvdA haar bestaansrecht had verloren omdat de emancipatie van haar achterban al geruime tijd geleden werd bereikt?
Beschouw bovenstaande vragen als een opwekking om er binnen de PvdA eens wat uitgebreider bij stil te staan. Echt serieus doen. Natuurlijk is hierboven het internationale perspectief niet aan de orde geweest. Hup Evert Vermeer Stichting, laat van je horen!!
Vooralsnog blijf ik geloven in emancipatie, solidariteit en duurzaamheid.
Het is echt heel wat om te stellen dat iedereen een gelijke kans verdient om wat van zijn of haar leven te maken. Dat we niet alleen kansen moeten scheppen maar ook achterstand en achterstelling bestrijden. Zo nodig dwars tegen de remmende krachten van cultuur, religie of het ouderlijk huis in. Wij strijden tegen alle vormen van onderdrukking van vrouwen en wij zetten ons sterk in voor de sociale acceptatie van homoseksualiteit.
Willen we leven in een land waarin iedereen meetelt en een ieder ook in persoon herkend en gerespecteerd wordt en aan het werk is, dan moet het Nederland van na de crisis gebaseerd zijn op solidariteit tussen mensen die leven in harmonie met hun natuurlijke omgeving. Extremen in het marktdenken hebben een onbalans in de samenleving veroorzaakt. Ook zijn de verhoudingen tussen mensen verhard. Ik wil mij inzetten voor een samenleving waarin mensen zich geroepen voelen verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid voor het solidair investeren in een gezamenlijke, duurzame toekomst. Dat vraagt een andere beoordeling van de kwaliteit van de samenleving. Dat vraagt breken met de cultuur van meer keuze, meer geld en meer spullen en minder geduld, minder respect en minder zorg. Solidariteit heeft als uitgangspunt dat we samen meer zijn dan de optelsom van individuele belangen.
De PvdA vertelt als emancipatiepartij een eerlijk, solidair verhaal. Progressief, eerlijk en solidair. Wij kunnen het eerlijke verhaal vertellen over een veranderende wereld die niet alleen maar kansen maar ook bedreigingen met zich mee brengt, wij kunnen dat verhaal brengen omdat we iedereen mee nemen, omdat we niemand aan de kant laten staan. Dat doen we omdat we weten dat de samenleving daar niet alleen socialer maar ook sterker van wordt.

Tagged in , , ,

Leave a Reply