Duurzaamheid, nieuwe invalshoeken

Duurzaamheid 10 juli 2010 | 0 Comments

Een inspirerende avond over Duurzaamheid in het Academiegebouw te Utrecht op 1 juli 2010. Hieronder enkele, voor mij soms nieuwe, invalshoeken met betrekking tot het thema Duurzaamheid.
1. Het nieuwe college van Utrecht werkt eraan om de wijk Ondiep in Utrecht tot eerste energie neutrale wijk van Nederland te maken,
2. Kijk rond Duurzaamheid in relatie tot Vastgoed verder dan alleen het gebouw zelf. Ga op zoek naar efficiƫnte verbindingen met grootschalige groene energie projecten.
3. Laat initiatieven op dit gebied vooral over aan marktpartijen en particulieren. De rol van de overheid concentreert zich op faciliteren en voorlichten. Natuurlijk heeft de overheid ook een voorbeeld functie.
4. Onderschat de macht van de consument niet. Producenten en dienstverleners tonen zich zeer flexibel wanneer het gaat om aanpassingen gebaseerd op trends in het denken van consumenten.
5. Gastvrijheid is een belangrijk kenmerk van duurzaam samenleven.
6. Stimuleringsmaatregelen van de centrale overheid in samenwerking met vooraanstaande marktpartijen zijn dringend gewenst. Duitsland geeft hierin het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld een rentekorting op financieringen van groene projecten en een goede prijs voor het terugleveren van energie aan het net, zijn daarbij na te steven.
7. Duurzaamheid faciliteren is ook het wegnemen van belemmeringen in bestaande systematieken. Bijvoorbeeld het puntensysteem waarop de huurprijs van woningen is gebaseerd zou moeten worden aangepast om duurzame ontwikkelingen te stimuleren.
8. Individuele studenten balen er van dat hun kamers vaak in energie vretende woningen zitten. Ze gaan hun verhuurder er op aanspreken!
9. De trias energetica is een drie-stappen-plan om stapsgewijs energie neutraal te worden. De drie stappen zijn:
- Terugdringen van onnodig energieverbruik, bijvoorbeeld energiebesparing in de vorm van goede warmte isolatie;
- Voor de resterende behoefte zoveel mogelijk duurzame energie inzetten, bijvoorbeeld wind, zon, biomassa of aardwarmte;
- Zuinig en efficiƫnt gebruikmaken van fossiele bronnen, als duurzame energie niet volstaat. Bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van de CO2-arme elektriciteit van een afvalverbrandingsinstallatie.

Echt PvdA om dit onderwerp eens praktisch en inhoudelijk beet te pakken. Aan de slag er mee! Ook in Utrecht, ja. Die vier jaar die dit college heeft moeten optimaal worden benut. We hebben haast.

Tagged in , ,

Leave a Reply